Search

Nieuws

26
Onderzoeksbureau DUO heeft onder leerlingen onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de leerlingen over de Meentschool.
De rapporten van zowel het SO als VSO zijn te vinden bij documenten.
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de leerlingen erg tevreden zijn over onze school.
Actions: E-mail | Permalink |