Search

Het Personeel op de Meentschool

Niet iedereen kan werken op de Meentschool. Het type leerlingen en de activiteiten die daarbij horen vragen om speciale competenties. De nadruk ligt meer op een weg zoeken dan op het leren van vaardigheden.
In onze werving en selectie van personeelsleden zal daarmee altijd rekening worden gehouden.
Ook dien je op de Meentschool goed naar individuele mogelijkheden van kinderen te kunnen kijken en begrijpen hoe volgende stappen worden gemaakt. Elk kind heeft een eigen ontwikkelingsperspectief met streefdoelen.
Tussen de teamleden is een intensief contact zodat werkwijze op elkaar is afgestemd. Door intervisie en het volgen van scholing is het team goed op de hoogte van ontwikkelingen en staat men open om te leren met en van elkaar.
Ieder teamlid is verantwoordelijk voor zijn of haar taak en verliest daarbij het geheel niet uit het oog. Iedereen is verantwoordelijk voor een goed functionerende school waar kinderen met plezier naar toegaan en zich veilig voelen.

De groepsleerkrachten.
Er zijn momenteel 5 fulltime en 11 parttime werkende groepsleerkrachten.
De groepsleerkrachten zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van hun klas. Enkele groepsleerkrachten hebben naast hun lesgevende taak een coördinerende functie.

De vakleerkracht gymnastiek.
Het bewegingsonderwijs wordt door een parttime leerkracht gegeven. Deze vakleerkracht verzorgt tevens lessen motorische remedial teaching.

De onderwijsassistenten.
Er zijn 10 onderwijsassistenten werkzaam op de school.
De onderwijsassistenten hebben een ondersteunende taak binnen de school. Ze werken onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.

Leerkracht taal/spraakontwikkeling.
Er is één leerkracht met de taak taal/spraakontwikkelingparttime aan de school verbonden. Zij geeft taal/spraakonderwijs aan leerlingen met spraaktaalmoeilijkheden. Daarnaast coördineert zij het "mondelinge taalvaardigheidsprogramma".

De administratief medewerkster.
De administratie wordt gedaan door de administratief medewerkster van de school. Zij is veelal het eerste aanspreekpunt wanneer u telefonisch contact opneemt met de school.

De conciërge.
Op de school zijn twee conciërges werkzaam. Zij houden toezicht in en om de school. Zij verrichten kantine werkzaamheden en verzorgen het klein onderhoud.

Overige medewerkers.
Overige medewerkers die nauw bij de school betrokken zijn:
-de orthopedagoog
-de jeugdarts
-de maatschappelijk werkende

De stagiaires.
De school biedt mogelijkheden stagiaires van de volgende opleidingen te begeleiden:
- HBO: Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Pabo
- HBO: Logopedie
- MBO: SAW/Informatica/AB
- MBO: ICT (incidenteel)